پرچم تشریفات اختصاصی پشت لمینت

450,000 تومان470,000 تومان

پرچم تشریفات اختصاصی یک طرفه پشت لمینت پایه پنجه شیری یا گرد سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

 

صاف
پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی اختصاصیتشریفاتی و تبلیغاتی
پرچم تشریفات اختصاصی پشت لمینت