فرنج پرس استیل ۶۰۰ سی سی

کارمندان و مدیران در طول روز حین کار، گاهی دچار خستگی شده و نیاز به نوشیدن یک لیوان چای برای ایجاد آرامش خواهند داشت.

حال تصور کنید در این لحظه لوگوی تجار ی شرکت شما را برآن می بیند و چه بسا یادآوری مناسب در زمان مناسب برای او باشد.