دکمه سردست اختصاصی رنگی

دکمه سردست اختصاصی رنگی : این مدل دکمه سردست رایج ترین مدل این دکمه ها هستند که به راحتی به وسیله پایه چرخانی که برای دکمه طراحی شده، روی سرآستین نصب می گردد. مناسب برای جلسات و مراسم رسمی