بج سینه فلزی رنگی با لایه پلیستر

بج سینه فلزی رنگی با لایه پلیستر