پک گلدان امید

پک گلدان امید نمونه ای از طراحی های پک هدایای خلاقانه تیم خانه هدایا می باشد که جهت ترویج فرهنگ کاشت درخت و گیاه ، جهت مجموعه عظیم فروشگاه های زنجیره ای هایپر می طراحی و اجرا گردید