پک آموزشی رهبری و مدیریت

پک آموزشی رهبری و مدیریت ،  آناتومی رهبران آینده هدیه ای خلاقانه و مناسب جهت سمینارها و مراسم ها در جهت ارتقاء سطح آگاهی و سلامت پرسنل و هدایای فرهنگی مناسبتی

سفارشی سازی با توجه به آموزش و هدایای همراه مورد نظر شما