پرچم سامورایی ساحلی ۳ متری پایه ضربدری آلومینیومی

850,000 تومان

پرچم سامورایی ساحلی ۳ متری پایه مخزنی با میله تلسکوپی ایرانی و پایه ضربدری آلومینوم خارجی  و تیوپ آب مناسب برای فضای آزاد نمایشگاه ها ، فروشگاه ها ، رستورانها ، انواع همایش ها و سخنرانی ها و…

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو دسته  بادبانی و سامورای عرضه میگردد.

پرچم اهتزاز عمودی یا سامورایی ساحلی
پرچم سامورایی ساحلی ۳ متری پایه ضربدری آلومینیومی

850,000 تومان