پرچم تشریفاتی ایران پشت لمینت

پرچم ایران تشریفاتی جنس ساتن یک طرفه پشت لمینت ( بدون پایه) که با پایه پنجه شیری ، گرد یا استیل می توان استفاده کرد که لایه لمینت از ایجاد موج در پرچم جلوگیری کرده و پرچم تشریفات لمینتی صاف و شکیل قرار میگیرد