پرچم اهتزاز افقی

سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و قطره ای عرضه میگردد.

محاسبه  قیمت و سفارش آنلاین