میکرو منوپاد جیبی

میکرو منوپاد ، طول دسته قابل تنظیم، بسیار کوچک و جیبی ، هدیه تبلیغاتی ویژه عکاسی و هنرمندان ، هدییه تبلیغاتی تجهیزات عکاسی و لوازم جانبی موبایل