فلش مموری کریستالی

فلش مموری کریستالی ، درج لوگوی در فلش کرستالی و نمایش زیبای آن با نور LED در زمان کار مخاطب با آن . ، همواره همراه مشتری…

در حجم های ۸ – ۱۶ – ۳۲ گیگابایت