فلش مموری لوگو اختصاصی

فلش مموری لوگو اختصاصی ، طراحی لوگوی بصورت فلش سیلیکنی .  همواره همراه مشتری…

در حجم های ۸ – ۱۶ – ۳۲ گیگابایت