فلش مموری سیلیکنی طرح لوگو

فلش مموری سیلیکنی طرح لوگو ، طراحی لوگوی بصورت فلش سیلیکنی .  همواره همراه مشتری…

در حجم های ۸ – ۱۶ – ۳۲ گیگابایت