فلش مموری سه بعدی

فلش مموری سه بعدی ، طراحی لوگوی بصورت فلش سیلیکنی .  همواره همراه مشتری…

در حجم های ۸ – ۱۶ – ۳۲ گیگابایت