دکمه سردست مات و براق با پایه چرخان

دکمه سردست مات و براق با پایه چرخان : این مدل دکمه سردست رایج ترین مدل این دکمه ها هستند که به راحتی به وسیله پایه چرخانی که برای دکمه طراحی شده، روی سرآستین نصب می گردد. مناسب برای جلسات و مراسم رسمی