خودکار پلاستیکی تبلیغاتی فشاری pp-540

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی فشاری جزء لاینفک هدایای تبلیغاتی شرکت ها و ادارات و ارگان ها می باشد و یکی از پرکاربردترین و پرفروشترین محصولات تبلیغاتی به شمار می رود