خودکار پایه دار تمام فلزی

خودکار پایه دار تمام فلزی با قابلیت چاپ لیزر و تامپو بر روی بدنه و پایه . مناسب هدایای تبلیغاتی مدیریتی شرکت ها و ادارات و ارگان ها می باشد .