جای کارت ویزیت فلزی روکش طرح چرم

جای کارت ویزیت فلزی روکش طرح چرم ، مناسب برای حفاظت کارت های مغناطیسی