جاکلیدی چرمی تبلیغاتی

انواع جاکلیدی چرمی تبلیغاتی با قابلیت چاپ لوگو و برند. جاکلیدی چرمی تبلیغاتی با قابلیت چاپ و داغی لوگو و برند بر روی چرم ، یکی از مناسبترین و ارزانترین هدایای تبلیغاتی در عین حال هدیه تبلیغاتی موثر میباشد

کدهای k81 , k82 ,k83 , k84 ,k85 , k85B , k87