انواع جاکلیدی فلز و چرم تبلیغاتی

انواع جاکلیدی چرمی تبلیغاتی با قابلیت چاپ لوگو و برند. جاکلیدی چرمی تبلیغاتی با قابلیت چاپ و داغی لوگو و برند بر روی چرم ، یکی از مناسبترین و ارزانترین هدایای تبلیغاتی در عین حال هدیه تبلیغاتی موثر میباشد

کدهای k55 , k64 ,k65 , k66 Mat  ,k66 Shining , k75 , k76 , k86