انواع جاکلیدی فلزی تبلیغاتی

انواع جاکلیدی چرمی تبلیغاتی با قابلیت چاپ لوگو و برند. جاکلیدی چرمی تبلیغاتی با قابلیت چاپ و داغی لوگو و برند بر روی چرم ، یکی از مناسبترین و ارزانترین هدایای تبلیغاتی در عین حال هدیه تبلیغاتی موثر میباشد

کدهای k67,k68, k69, k70 , k71 ,k72 , k73  ,k74 , k51