تقویم رقعی و اروپایی و وزیری

نمایش 1–12 از 17 نتیجه

سررسید قطع رقعی و اروپایی:
قطع رقعی نسبت به وزیری از هر طرف ۲ سانتیمتر کوچکتر است ( ۲۱*۱۴/۵) و به همین دلیل جابه جایی آن نسبت به سایز وزیری برای افراد راحت تر است و برای افرادی که دائم سررسید به همراه خود دارند توصیه می گردد.
سررسید اروپایی مشابه سررسید رقعی است اما کمی از عرض آن کاسته شده است. ابعاد حدودی این قطع ۱۳*۲۱ سانتیمتر می باشد. عرض کمتر باعث می شود که سالنامه اروپایی نسبت به رقعی شکیل تر و خوش دست تر به نظر آید و آنرا به پرفروش ترین سررسید در سالهای اخیر تبدیل کرده است.