پرچم رو میزی

مشاهده جزئیات

پرچم اهتزاز

مشاهده جزئیات

نقش پرچم در هویت سازمانی

پرچم، درفش یا بیرق نماد یک گروه، سازمان یا اداره دولتی یا خصوصی ، یا کشور است که بیشتر روی پارچه یا کاغذ به صورت رنگی ایجاد می‌گردد. در قدیم، پرچم نماد اتحاد و تمایز ملتها و قبایل بویژه در جنگ‌ها به شمار می‌رفته است.

تاریخچه استفاده از پرچم در بین قبائل، چه در جنگ و چه در صلح، به دوران باستان باز می‌گردد. آن گونه که از منابع تاریخی بر می‌آید،  هر چند به طور دقیق مشخص نیست که نخستین بار استفاده از آن توسط چه تمدن یا قبیله ای و در چه زمانی بوده است.

پرچم تشریفات ، پرچم بادبانی یا پرچم ساحلی ، پرچم بادبانی مدل قطره ای ، پرچم رو میزی ، پرچم اهتزاز افقی و عمودی ، پرچم های سامورایی

پرچم ساحلی

پرچم های ساحلی ، بادبانی ، قطره ای و سامورایی

پرچم سامورایی ساحلی ۳ متری پایه تخت

890,000 تومان

پرچم سامورایی ساحلی ۳ متری پایه مخزنی با میله تلسکوپی ایرانی و پایه تخت فلزی سنگین مناسب برای ورودی سالن ها و همچنین فضای داخل نمایشگاه ها ، فروشگاه ها ، رستورانها ، انواع همایش ها و سخنرانی ها و…

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو دسته  بادبانی و سامورای عرضه میگردد.

 

اطلاعات بیشتر

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۲/۵ متری

750,000 تومان820,000 تومان

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۲/۵ متری در دو نوع پایه تخت مناسب جهت فضای داخلی و ورودی اماکن مانند سالنها ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و هتل ها، و پایه مخذنی یا تیوپی  مناسب فضای باز و مقابل فروشگاه ها و مراکز تجاری می باشند

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و سامورایی عرضه میگردد.

 

اطلاعات بیشتر

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۳ متری اسپورت

890,000 تومان

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۳ متری اسپورت در دو نوع پایه تخت مناسب جهت فضای داخلی و ورودی اماکن مانند سالنها ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و هتل ها، و پایه مخذنی یا تیوپی  مناسب فضای باز و مقابل فروشگاه ها و مراکز تجاری می باشند

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و سامورایی عرضه میگردد.

 

اطلاعات بیشتر

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۳ متری اسپورت کوتاه

890,000 تومان

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۳ متری اسپورت کوتاه یا کمانی در دو نوع پایه تخت مناسب جهت فضای داخلی و ورودی اماکن مانند سالنها ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و هتل ها، و پایه مخذنی یا تیوپی  مناسب فضای باز و مقابل فروشگاه ها و مراکز تجاری می باشند

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و سامورایی عرضه میگردد.

 

اطلاعات بیشتر

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۳ متری کلاسیک

890,000 تومان

پرچم ساحلی مدل بادبانی ۳ متری کلاسیک در دو نوع پایه تخت مناسب جهت فضای داخلی و ورودی اماکن مانند سالنها ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و هتل ها، و پایه مخذنی یا تیوپی  مناسب فضای باز و مقابل فروشگاه ها و مراکز تجاری می باشند

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و سامورایی عرضه میگردد.

 

اطلاعات بیشتر

پرچم ساحلی ۳ متری مدل قطره ای

760,000 تومان780,000 تومان

پرچم ساحلی ۳ متری مدل قطره ای یا اشکی در دو نوع پایه تخت مناسب جهت فضای داخلی و ورودی اماکن مانند سالنها ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و هتل ها، و پایه مخذنی یا تیوپی  مناسب فضای باز و مقابل فروشگاه ها و مراکز تجاری می باشند

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و سامورایی عرضه میگردد.

 

اطلاعات بیشتر

پرچم سامورایی ساحلی ۳ متری پایه ضربدری آلومینیومی

910,000 تومان

پرچم سامورایی ساحلی ۳ متری پایه مخزنی با میله تلسکوپی ایرانی و پایه ضربدری آلومینوم خارجی  و تیوپ آب مناسب برای فضای آزاد نمایشگاه ها ، فروشگاه ها ، رستورانها ، انواع همایش ها و سخنرانی ها و…

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو دسته  بادبانی و سامورای عرضه میگردد.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تکمیلی و نکات مهم در طراحی و انواع و جانمایی پرچم های ساحلی ( بادبانی ) در شرکتها همایش ها و سالن های کنفرانس

پرچم های تشریفاتی ایران و اختصاصی

پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی اختصاصی

680,000 تومان1,030,000 تومان

پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی اختصاصی جنس ساتن دو رو پایه پنجه شیری یا گرد سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

اطلاعات بیشتر

پرچم تشریفاتی ایران پشت لمینت

690,000 تومان

پرچم ایران تشریفاتی جنس ساتن یک طرفه پشت لمینت ( بدون پایه) که با پایه پنجه شیری ، گرد یا استیل می توان استفاده کرد که لایه لمینت از ایجاد موج در پرچم جلوگیری کرده و پرچم تشریفات لمینتی صاف و شکیل قرار میگیرد

 

اطلاعات بیشتر

پرچم تشریفات اختصاصی پشت لمینت

730,000 تومان

پرچم تشریفات اختصاصی یک طرفه پشت لمینت پایه پنجه شیری یا گرد سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

 

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تکمیلی و نکات مهم در طراحی و انواع و جانمایی پرچم های تشریفات در شرکتها همایش ها و سالن های کنفرانس

پرچم های رومیزی کلاسیک و عمودی ایران و اختصاصی

پرچم رومیزی پایه سنگی

سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

اطلاعات بیشتر

پرچم رومیزی پایه استیل یکطرفه

سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

پرچم رومیزی پایه استیل یکطرفه

اطلاعات بیشتر

پرچم رومیزی پایه استیل دوطرفه با دوپرچم

سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

پرچم رومیزی پایه استیل دوطرفه با دوپرچم

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تکمیلی و نکات مهم در طراحی ، انواع و جانمایی پرچم های رومیزی در شرکتها همایش ها و سالن های کنفرانس

پرچم های اهتزاز افقی و عمودی ایران و اختصاصی

پرچم اهتزاز افقی

سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و قطره ای عرضه میگردد.

محاسبه  قیمت و سفارش آنلاین

اطلاعات بیشتر

پرچم اهتزاز عمودی یا سامورایی

سازمانها و ارگانهای مختلف، و این روزها اکثر شرکت های دولتی و خصوصی برای خود پرچم تشریفاتی و تبلیغاتی با توجه به آرم و لوگوی خود طراحی میکنند و استفاده از آن نقش فراوانی در تبلیغات شرکت ها دارد.

پرچم های ساحلی در انواع مدل ها و در دو سته  بادبانی و قطره ای عرضه میگردد.

محاسبه  قیمت و سفارش آنلاین

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تکمیلی و نکات مهم در طراحی ، انواع و پرچم های اهتزاز